Arbetsrätt – Viktigt att känna till sina rättigheter

Ibland uppstår konflikter mellan arbetsgivare och anställda. Bittra och segdragna tvister kan uppstå mellan arbetsgivare och de anställda. Kanske upplever en före detta anställd att han eller hon blivit uppsagd på felaktiga grunder. Det kan hända att man inte fått rätt eller tillräcklig slutlön eller semesterersättning. Omvänt kan arbetsgivare anse att den anställda inte levt upp till sina skyldigheter. Många unga som nyss kommit ut i arbetslivet vet inte sina exakta rättigheter angående arbetsrätt. Om inget görs kan sådana här konflikter bli mycket infekterade och gå på under lång tid. Det är därför viktigt att alla inblandade parter känner till sina rättigheter och skyldigheter så som de är definierade enligt svensk arbetsrätt. Eftersom den anställda i regel har mindre resurser och inte samma möjligheter att anlita experter som kan arbetsrätt har vi i den här artikeln valt att fokusera på just dem.

Arbetsrätt

Viktigt att känna till sina rättigheter

Det är inte ovanligt att många anställda inte känner till vilka rättigheter och skyddsmekanismer de omfattas av enligt svensk arbetsrätt. Av den anledningen missar många att ta vara på sina rättigheter och går miste om pengar de är berättigade till i samband med uppsägning etc. Är man osäker på vad som gäller eller om man misstänker att arbetsgivaren gjort fel (medvetet eller ej) kan det vara smart att kontakta en jurist som jobbar med just arbetsrätt. Ditt fackförbund kan oftast hjälpa till på den här punkten.

Vanliga tvister

En av de vanligaste tvister som rör arbetsrätt är felaktiga uppsägningar. Det är viktigt att man som anställd påtalar felet så snart som möjligt om man blivit uppsagt på felaktiga grunder. I regel måste arbetstagaren påpeka det här inom två veckor efter uppsägningen, annars kommer den att vinna laga kraft och bli ytterst svårt att upphäva. Lönetvister är också vanligt förekommande och sysselsätter oräkneliga jurister inom arbetsrätt. Det här är särskilt vanligt i lågkonjunkturer då även företag har mindre pengar och stundtals kan ha brist på kontanta medel till löner.

About the author

Samuel

View all posts