Arbetsrätt – Viktigt att känna till sina rättigheter

Ibland uppstår konflikter mellan arbetsgivare och anställda. Bittra och segdragna tvister kan uppstå mellan arbetsgivare och de anställda. Kanske upplever en före detta anställd att han eller hon blivit uppsagd på felaktiga grunder. Det kan hända att man inte fått rätt eller tillräcklig slutlön eller semesterersättning. Omvänt kan arbetsgivare anse att den anställda inte levt upp till sina skyldigheter. Många unga som nyss kommit ut i arbetslivet vet inte sina exakta rättigheter angående arbetsrätt. Om inget görs kan sådana här konflikter bli mycket infekterade och gå på under lång tid. Det är därför viktigt att alla inblandade parter känner till sina rättigheter och skyldigheter så som de är definierade enligt svensk arbetsrätt. Eftersom den anställda i regel har mindre resurser och inte samma möjligheter att anlita experter som kan arbetsrätt har vi i den här artikeln valt att fokusera på just dem.

Arbetsrätt

Viktigt att känna till sina rättigheter

Det är inte ovanligt att många anställda inte känner till vilka rättigheter och skyddsmekanismer de omfattas av enligt svensk arbetsrätt. Av den anledningen missar många att ta vara på sina rättigheter och går miste om pengar de är berättigade till i samband med uppsägning etc. Är man osäker på vad som gäller eller om man misstänker att arbetsgivaren gjort fel (medvetet eller ej) kan det vara smart att kontakta en jurist som jobbar med just arbetsrätt. Ditt fackförbund kan oftast hjälpa till på den här punkten. Continue reading